Odblokovanie stresu

Odblokovanie stresu metódou one brainOdblokovanie stresu metódou One Brain predstavuje veľmi jemný a nenáročný spôsob ako identifikovať a odstrániť stres, traumy súčasné aj minulé. Názov metódy One brain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá aj ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Postup pri metóde One Brain

Facilitátor (absolvent kurzov metódy One Brain) získava informácie o človeku, s ktorým pracuje, prostredníctvom svalového testu(kineziologický test). Pomocou tohoto testu dokáže zistiť, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku. Samotné zlepšenie je spôsobené obnovením energetickej rovnováhy, ktorá bola narušená. Náprava /zvládnutie stresu/ sa dosahuje jednoduchými cvičeniami, dotykmi akupresúrnych bodov, prípadne i svetelným pôsobením. Súčasného človeka prekvapí jednoduchosť, jemnosť a pritom účinnosť tejto metódy.

Príčiny

narušenej spolupráce ľavej a pravej mozgovej femisféry sú emocionálny stres, teda silná negatívna emócia (hnev, žiaľ, strach), ktorá nás preťaží. Niekedy aj malý kamienok spustí veľkú lavínu: banálny trest, výsmech spolužiakov, či uhryznutie psom môže spôsobiť neurologický blok. Vtedy odporúčame Odblokovanie stresu metódou One Brain.

Následky stresu

Následkami stresu je prerušenie toku energie v mozgu a v prislúchajúcej časti tela, čo spôsobí potlačenie našich skutočných schopností a celý rad psychických a psychosomatických problémov. V podobných situáciach sa znovu „odpojíme“ a nie sme schopní situáciu zvládnuť tvorivo a v pohode. Tak vzniká napr. tréma po prvom neúspechu v škole, vždy keď máme podať pre niekým výkon. Reagujeme so strachom, hnevom či žiaľom, a to nám „zaručí“ ďalší neúspech. Podľa toho, v ktorej časti mozgu došlo k zablokovaniu energie, vzniknú problémy so zrakom, sluchom, trávením, vylučovaním či koordináciou pohybov.

Odblokovanie stresu môžeme urobiť aj domácim zvieratám, keďže aj ony majú svoje stresy a sú s nami energeticky prepojení. Veľmi dobre na túto metódu reagujú psy, mačky a kone.

Metóda používa ako nástroj na zisťovanie emocionálneho stresu svalové testy, používané v kineziológii, preto je na Slovensku známa aj pod názvom kineziológia. Je to komunikácia s mozgom prostredníctvom svalov. Bunková pamäť dáva možnosť zistiť vek príčiny, pretože organizmus si pamätá všetko, čo sa v jeho živote udialo(dokonca aj to čo sa stalo vašej prababičke…). Vo veku príčiny sa negatívna situácia vyskytla prvýkrát v živote človeka a zanechala negatívny emocionálny záznam. Pri konzultácii s klientom vo vytestovanom „veku príčiny“ problému, opäť prostredníctvom svalov, facilitátor – osoba, ktorá testuje svaly a napomáha zbaviť sa problému, vytestuje vhodné korekcie pre klienta. Častokrát jednoduché fyzické a dychové cvičenia, masáže akupresúrnych bodov, umožnia návrat k pozitívnemu naladeniu. Korekcie účinne pôsobia pri odstraňovaní energetického bloku, ktorý sa vytvoril v dôsledku negatívneho emocionálneho zážitku. Odstránením negatívnej emócie a vytvorenie pozitívnej informácie v mysli človeka sa odstránia aj bloky na telesnej úrovni organizmu.

Metóda odstraňuje bariéry, staré systémy presvedčenia, strachy a strachy z bolesti, ktorými nás negatívne ovplyvnilo naše okolie v detstve, dospievaní alebo prenatálnom období. Pri stresových situáciách sa znižuje dokonalá komunikácia pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Dôsledkom je opakovanie nevýhodných, niekedy až seba deštrukčných spôsobov konania. Negatívne naladenie, napätie, strach z emocionálnej bolesti prinášajú fyzické aj vzťahové problémy.

Kedy môže odblokovanie stresu metódou One Brain pomôcť?

 • stres z verejného vystupovania
 • problémy komunikácie s cudzími ľuďmi aj v rodine
 • zlé vzťahy doma a na pracovisku
 • bolesti hlavy alebo iných častí tela
 • fóbiu, závislosť na niekom alebo na niečom
 • alergie, depresie
 • problémy so sústredením, čítaním, písaním, matematikou, pochopením čítaného textu (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 • problémy s hyperaktivitou (ADHD, ADD) zajakávaním, málovravnosťou
 • učíte sa, ale školské výsledky zďaleka nezodpovedajú vynaloženému času a námahe
 • škrípanie zubov, pomočovanie sa, tiky…
 • seba prijatie, smútok za blízkou osobou, partnerské problémy a mnoho iného….

Zdroj :manuál OB, lnternet

Zaujala Vás téma odblokovania stresu? Máte ďalšie otázky? Zavolajte mi.

Ďalšie služby: Relaxačná masáž      Lymfodrenážna masáž      Medová masáž